top of page
Läs mer

BOKNINGSVILLKOR

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Bokning/Betalning

Vid bokning skickas en faktura till dig. Den gäller även som bokningsbekräftelse. Bokningen är bindande när du betalat fakturan. En bokningsavgift på 150 Kr debiteras endast om ett avbeställningsskydd tecknas. Bokningsavgiften och avbeställningsskyddet faktureras samtidigt som boendet. Om du inte betalar fakturan i tid stryks din bokning.

Avbokning 

Du kan avboka muntligt eller skriftligt till ansvarig för bokningen (se faktura). Om du avbokar tidigare än 40 dagar innan ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kr.

Avbeställs bokningen 39 - 12 dagar före ankomsten måste 25 % av totalhyran betalas.

Avbeställs bokningen 11 - 2 dagar måste 90 % av totalhyran betalas.

Avbeställs bokningen 1 – 0 dagar måste 100 % av totalhyran betalas.

 

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av Er har Vi rätt att tillgodoräkna oss det totala priset för bokningen.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 200 kr per bokad stuga/plats. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, utan annan avgift än en expeditionsavgift på 200 kr per bokad stuga/plats samt bokningsavgift, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat:

  • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär

  • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.

  • inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

  • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas inte.

  • Vid avbokning återbetalas inte kostnad för avbeställningsskydd samt bokningsavgift.

bottom of page